Mechanizator

Pomôcky na zápočty a skúšky na SPU - PDM / Tools for credits and a test for the SPU - PDM

Úvod

 Vitajte !!! Welcome !!! Willkommen