Mechanizator

Pomôcky na zápočty a skúšky na SPU - PDM / Tools for credits and a test for the SPU - PDM

T. a K. Traktorov

Otazky na skúšku_jpg